Využijte naši mobilní aplikaci

iOS: https://apps.apple.com/cz/app/id1501130409
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clubspire.android.nutrend

583 842 502
general terms and conditions
Všeobecné obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení 1. 1. Tyto VOP jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených ve fitness NUTREND World, společnosti NUTREND DS, a.s., Chválkovice 604, Olomouc 779 00, IČO: 25853902, zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě. Dále vymezují a upřesňují práva a povinnosti Fitness fitness NUTREND World a jeho zákazníků. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
1. 2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a Zásad o ochraně osobních údajů, které jsou uvedeny na internetové adrese: (http://www.fitness.nutrendworld.cz/) a současně na recepci Fitness NUTREND World.
2. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Fitness NUTREND World
2. 1. Aktuální nabídka zboží a služeb Fitness NUTREND World, včetně cen za dané služby a služby, je k dispozici v prostorech Fitness NUTREND World na adrese: Fitness NUTREND World, Chválkovice 604, 779 00, Olomouc a současně na internetové adrese Fitness NUTREND World 2. 2. Fitness NUTREND World může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby informován. 2. 3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, platební kartu, a benefitní programy (např. Multisport), podmínky využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňuje v prostorách Fitness NUTREND World a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené Fitness NUTREND World pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků) v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn.
2. 4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Fitness NUTREND World.
3. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka 3. 1. Zákazník si zřizuje ve Fitness NUTREND World zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“). 3. 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených ve Fitness NUTREND World. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také na recepci fitness, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Fitness NUTREND World zasílá automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stavu Depositu a dále s předstihem 7 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu. 3. 3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail fitness@nutrendworld.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně s vrácením čipové karty a vymazání klientského účtu. 3. 4. Fitness NUTREND World dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Fitness NUTREND World po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční, čtvrtletní a měsíční permanentka do fitness apod.). Fitness NUTREND World může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Fitness NUTREND World může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může Zákazník informovat také na recepci fitness, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Fitness NUTREND World zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 7 dnů informační e-mail o konci platnosti členství. 3. 5. Fitness NUTREND World dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky. Fitness NUTREND World může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Fitness NUTREND World může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost permanentky nebo se může Zákazník informovat také na recepci fitness, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Fitness NUTREND World zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 7 dnů informační e-mail o konci platnosti permanentky. 3. 6. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail fitness@nutrendworld.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena.
3. 7. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese fitness.nutrendworld.cz a prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Fitness NUTREND World.
4. Zákaznický identifikátor 4. 1. Po zřízení zákaznického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel.
4. 2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat recepci Fitness NUTREND World, aby tuto kartu zablokovala. Fitness NUTREND World neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou.
5. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele
Fitness NUTREND World umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Fitness NUTREND World. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Takto uhrazené prostředky je možné vložit na účet Zákazníka.
6. Podmínky čerpání služeb
Zákazníkovi je umožněn nákup více služeb najednou (permanentky, osobní tréninky, depozit) Zákazník je povinen vyčerpat dané služby do 12 měsíců od jejího nákupu. Po uplynutí této doby, není možné službu již čerpat či prodloužit její platnost. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail fitness@nutrendworld.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu, může být prodloužená platnost služby. Žádost nebude akceptována po skončení 12 ti měsíční doby nákupu.
7. Rezervace 7. 1. Zákazník si musí rezervovat skupinové lekce a EMS cvičení Fitness NUTREND World předem on-line (dále jen „Rezervace“). Zákazník Fitness NUTREND World musí mít zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo provede přímou on-line platbu. 7. 2. Rezervaci je možné učinit přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu nebo přes mobilní aplikaci Fitness NUTREND World. 7. 3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace. 7. 4. Rezervace se vztahují na skupinové lekce, sálové lekce a EMS cvičení.
7. 5. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.
8. Zrušení rezervace 8. 1. Fitness NUTREND World stanoví storno poplatky pro jednotlivé služby individuálně. Rezervace musí být zrušena online přes klientský účet. 8. 2. Pokud Zákazník zruší svou rezervaci více než 5 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován žádný storno poplatek. Storno poplatek 5 – 1 hodin do začátku lekce je 100 % z celkové částky.
8. 3. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail fitness@nutrendworld.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. Sportcentrum posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.
9. Prodej zboží a služeb přes internet 9. 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Fitness NUTREND World jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí. 9. 2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno Fitness NUTREND World automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi Fitness NUTREND World. 9. 3. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. 9. 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Místem dodání zboží je adresa Fitness NUTREND World. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím od Fitness NUTREND World po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. 9. 5. Před zasláním objednávky Fitness NUTREND World je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
9. 6. Smlouvy jsou po svém uzavření Fitness NUTREND World archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto Fitness NUTREND World. Způsob dodání zboží Zakoupené zboží si může Zákazník vyzvednout osobně na recepci Fitness NUTREND World. V případě, že si objednané zboží Zákazník nepřevezme do šesti dnů od jeho zakoupení, pokud bude zboží připraveno ve Fitness NUTREND World k odběru, má Fitness NUTREND World právo odstoupit od Smlouvy.
10. Platební podmínky
V internetovém obchodu (e-shopu) Fitness NUTREND World existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou.
11. Odstoupení od smlouvy 11. 1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 11. 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy Fitness NUTREND World informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Fitness NUTREND World, nebo e-mailovou adresu: fitness@nutrendworld.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně na recepci Fitness NUTREND World). Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. 11. 3. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Fitness NUTREND World bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby Fitness NUTREND World použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který Zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady. 11. 4. Platbu Fitness NUTREND World Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. 11. 5. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí Fitness NUTREND World zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Fitness NUTREND World bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím Zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Fitness NUTREND World má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být Zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena. 11. 6. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese Zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 11. 7. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu Fitness NUTREND World nebo předá osobně na recepci centra.
11. 8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Fitness NUTREND World zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
12. Reklamace 12. 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) Fitness NUTREND World a právním řádem platným v ČR.
12. 2. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) Fitness NUTREND World je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.
13. Ostatní ustanovení 13. 1. Fitness NUTREND World si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku. 13. 2. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem Fitness NUTREND World. 13. 3. Fitness NUTREND World má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.
13. 4. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) Sportcentra.
14. Závěrečná ustanovení Tyto Obchodní podmínky Fitness NUTREND World jsou účinné od 1. 10. 2023 a jsou k dispozici na recepci Fitness NUTREND World a na internetových stránkách Fitness NUTREND World.
Informace o zpracování osobních údajů
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR") jsou Vám, jakožto subjektům údajů, tímto poskytovány níže uvedené informace. Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste se seznámili s obsahem těchto Informací o zpracování osobních údajů („Informace"). Vaše případné dotazy jsme připraveni zodpovědět na kontaktním e-mailu: fitness@nutrendworld.cz
1.Obecné informace
Společnost NUTREND D.S., a.s. IČO: 25853902 , se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2307 („Správce“). Společnost NUTREND D.S., a.s. nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré dotazy a problematika je řešena přes e-mail: gdpr@nutrend.cz.
2.Jaké údaje se zpracovávají 2. 1. Na základě rezervačního, registračního procesu získává Správce od Subjektů údajů jeho identifikační a kontaktní údaje, a to jméno, příjmení, datum narození, adresu, e-mailová adresu a telefonní číslo. Pokud se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo firmu (organizaci), která rezervaci provedla nebo ji taktéž uhradila, zpracovává se sídlo, IČO a DIČ. 2. 2. Společnost NUTREND D.S., a.s., jakožto správce osobních údajů, nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou a vždy tak, aby v maximální možné míře byla zajištěna bezpečnost Vašich dat. Správce NUTREND D.S., a. s., dodržuje zásady zpracování osobních údajů stanovené platnou právní úpravou a plně respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů. 2. 3. Identifikační údaje nezbytné pro plnění smluvního vztahu mezi Správcem a Subjektem údajů v rámci poskytovaných služeb. Na základě oprávněného zájmu Správce se zpracovávají osobní údaje Subjektu údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa) za účelem přímého marketingu, jehož cílem je pravidelné informování o novinkách, slevách, probíhajících či chystaných akcí atd. 2. 4. Pro optimalizaci a zlepšení marketingových nástrojů ve prospěch přínosnosti informací směrem k Subjektu údajů, využívá Správce soubory „cookies“. Jedná se o krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Tyto soubory slouží především pro marketingové účely, Subjekt údajů je má plně pod svou kontrolou. Nelze podle nich identifikovat konkrétní osobu, ale pouze zařízení, neboť tyto soubory neukládají žádné osobní údaje kromě IP adresy. 2. 5. Osobní údaje, u nichž vyplývá Správci povinnost jejich zpracování na základě právních předpisů (např. splnění účetních a daňových povinností), jsou zpracovávány právě po dobu, kterou tyto právní předpisy určují, nejdéle však 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven. Pro účely přímého marketingu, v jehož rámci je Subjekt údajů pravidelně informován o novinkách a akcích Správce, se zpracovává jméno, příjmení a e-mailová adresa, a to do okamžiku, než Subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s tímto zpracováním. V souvislosti s případnou reklamací zpracovává Správce osobní údaje Subjektu údajů taktéž pro účely ochrany svých práv a zájmů pro případ vzniku možného sporu z reklamace. Údaje jsou tudíž zpracovávány do doby dle platných právních předpisů, nejdéle 5 let od ukončení případné reklamace. 2. 6. Osobní údaje Subjektu údajů nepředává Správce žádným třetím osobám. Výjimkou jsou orgány státní moci, kterým jsou tyto údaje předávány pro splnění právních povinností. Veškeré osoby, které mají přístup k osobním údajům Subjektu údajů, jsou vázány mlčenlivostí a loajalitou. Zpracování je prováděno pověřenými zaměstnanci Správce, případně zpracovatelem. Tím je v případě Správce společnost NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, který zajišťuje Správci marketingové služby. I tato společnost je přísně vázána dodržovat ochranu všech osobních údajů. 2. 7. Správce zpracovává údaje se souhlasem Subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů může udělit souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů a souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt kdykoliv odvolat. 2. 8. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „Ochrana osobních údajů“ na adrese https://nutrendworld.cz/ochrana-osobnich-udaju-2. Reklamační řád
Fitness NUTREND World a.s., provozovatel Richard Zedník, se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, IČ 60793678, e-mail: fitness@nutrendworld.cz, tel.: 583 842 502, vydává s účinností od 1. 10. 2023 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):
1.Předmět
1. 1. Tento reklamační řád upravuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti Fitness NUTREND World poskytnuté jednotlivé služby nebo prodaného zboží a jejich vyřizování (dále také jen „reklamace“). Reklamační řád je k dispozici také na webových stránkách NUTREND World – www.nutrendworld.cz.
1. 2. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.
2. Reklamace 2. 1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“). 2. 2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace. 2. 3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal. 2. 4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu. 2. 5. Místem uplatnění reklamace je Fitness NUTREND World, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně na recepci Fitness NUTREND World nebo poštou či emailem. 2. 6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva. 2. 7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy. 2. 8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace. 2. 9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít. 2. 10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 2. 11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci. Mgr. Antonín Hrudník ředitel NUTREND World fitness   Provozní řád 1. Každý návštěvník fitness centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas. 2.Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného. 3.Fitness centrum je určeno ke sportovnímu využití. 4.Fitness centrum je v provozu dle otevírací doby. 5.Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese fitness centrum žádnou zodpovědnost. 6.V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze fitness centra. 7.Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv! V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z posilovny vykázán. Každý cvičenec musí mít ručník. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit u obsluhy. 8.Cvičenec je povinen při cvičení používat ručník z hygienických důvodů a ochrany koženky na strojích před působením potu. Po ukončení cvičeních provede případně ještě očištění koženky. 9.Pokládat činky a závaží na čalounění je zakázáno. 10.Při cvičení užívejte vždy hmotnosti odpovídající vaší výkonové hranici. Při cvičení na hranici výkonnostního maxima je cvičenec povinný si zajistit dopomoc dalšího cvičence nebo obsluhy fitness centra. 11.Každý klient je povinen používat sportovní obuv (nikoli bos). 12.Při cvičení s nakládacími činkami je cvičenec povinen používat uzávěry os. Po ukončení cviku, je cvičenec povinen uvést nářadí do původního stavu. Všechny činky, kotouče, podložky, osy a uzávěry mají své místo. 13.K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí jako batohů, tašek, mobilních telefonů je mimo prostor šatny a recepce na vlastní riziko. Provozovatel za tyto věci neodpovídá. 14.Ve fitness centru je zakázáno nošení sportovních tašek a batohů do prostoru posilovny. 15.Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovat v trezoru obsluhy. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník. 16.V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů), nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze fitness centra. 17.Přísný zákaz přemisťování posilovacích a cardio strojů! 18.V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z fitness centra vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra. 19.V prostorách fitness centra platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor fitness centra zakázán. 20.Do fitness centra platí zákaz vstupu se zvířaty. 21.Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu fitness centra, mohou děti vstoupit do prostor fitness centra, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte. 22.Pro malé děti je prostředí posilovny nebezpečné, a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny, vylézalo nebo manipulovalo s posilovacím strojem nebo hlukem či křikem rušilo ostatní návštěvníky fitness centra. Je přísně zakázáno dítě pokládat na podložku v prostoru fitness centra. U velmi malých dětí (batolata), musí být dítě po celou dobu umístěno v nosítku (např. vajíčko). V případě porušení pravidel bude klient z prostoru fitness centra vykázán. 23.Pro děti a necvičící je vstup do prostoru fitness centra v 1.patře (posilovací část) přísně zakázán. 24.Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 - ti let. Je-li mladší, je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru. 25.V prostorách fitness centra a celého NUTREND World je přísný zákaz užívání a prodej anabolických látek! 26.V posilovně je zakázáno používat práškové nebo tekuté magnesium. 27.Platí zákaz konzumace jídel v prostoru vyhrazeném pro cvičení. Pití odkládejte pouze na vyhrazená místa na baru. 28.Návštěvník přítomný ve fitness centru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. 29.Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami. 30.Cvičenci jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru fitness centra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze fitness centra. 31.Při zakoupení časové permanentky (měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční) lze čerpat pouze jeden vstup denně. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu manažera fitness lze povolit více vstupů za den. 32.Cvičenci jsou povinni se před opuštěním prostor fitness centra řádně odhlásit, vrátit čipy a ručníky. 33.V případě zájmu klienta o skupinovou lekci či EMS cvičení je nutné, aby si předem zarezervovali vybranou činnost. Rezervace na lekce jsou možné pouze on-line přes rezervačního systém. Rezervaci lze zrušit nejpozději 5 hodin před začátkem lekce či cvičení. 34.Prostor recepce, vstupu a fitness centra je monitorován kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup pouze provozovatel. 35.Nejste-li si jisti nakládáním s nářadím nebo stroji, požádejte o pomoc obsluhu. 36.V prostorách fitness centra je zakázáno využívat vlastní trenéry a je zakázáno si vodit vlastní klienty do prostor posilovny jako trenér. 37.Prostor posilovny je třeba opustit 10 minut před koncem provozní doby, prostory šaten pak nejpozději 5 minut po zavírací době. 38.Klient nedodržující provozní řád může být z fitness centra vykázán. V opakovaných případech bude s klientem ukončeno členství a zakázán vstup. Natáčení a fotografování v prostorách NUTREND World fitness Pořizování fotografií a videozáznamů pro komerční účely nebo propagace produktů jiných značek je ve fitness centru zakázaná. Povolení může udělit pouze provozovatel na základě písemné žádosti, s uvedením podrobností (datum, časový rozsah, pro jaké účely, atd.). Výjimku uděluje provozovatel výhradně písemně. Mgr. Antonín Hrudník ředitel NUTREND World fitness