Mobilita | Stabilita
Activity description
Vlivem moderní doby se hrbíme, kroutíme, neumíme sedět ani chodit, bolí nás kde co. Lekce mobilita|stabilita vychází z principů vývojové kineziologie a ideomotoriky. Série jednoduchých cvičení mají za cíl zlepšit posturu těla, vyrovat časté dysbalance a kompenzovat sedavý životní styl.
List of instructors