Jóga pro zdravá záda
Activity description
Lekce bude zaměřena na odstranění či prevenci bolestí zad. Bude
obsahovat jak pozice uvolňovací, tak posilovací, přičemž se
budou využívat pomůcky, aby se dosáhlo správného nastavení
těla i v případě omezení. Průběh střídání pozic bude spíše
rychlejšího charakteru. Hodina bude zakončena závěrečnou
relaxací.
List of instructors