Thajský box pro začátečníky
Activity description
Trénink probíhá jako kompenzační cvičení formou Muay Thai
(thajského boxu) při nižší tepové frekvenci a při lehkém kontaktu.
Cílem cvičení je uvolnění těla a mysli od běžného života a
stereotypního cvičení. Lekce probíhají v boxovacím sále a jsou
vhodné jak pro ženy, tak muže.
List of instructors